Život s osobnou asistenciou

Osobná asistencia v náročnom období

Koronavírus je veľmi nebezpečný vírus, ktorý veľmi negatívne zasiahol celý svet, Európu aj Slovensko vo všetkých oblastiach života.

Detail článku

Ako som mohol zažiť peknú svadbu môjho priateľa

Rád by som si zaspomínal v tomto období na teplé leto a vrátim sa v mojom článku o pár mesiacov dozadu.

Detail článku

O dôležitosti dobrého manažmentu osobnej asistencie

Osobná asistencia je úžasný a veľmi dôležitý nástroj, ktorý má umožniť, aby ľudia so zdravotným znevýhodnením mohli žiť nezávislý život v domácom prostredí.

Detail článku

Deň nezávislého života

Rád by som sa s vami podelil o nádherný deň, počas ktorého som sa cítil ako v raji.

Detail článku

Moja poznávacia cesta do Viedne a Bratislavy

Bola to už naša druhá  spoločná návšteva rakúskeho hlavného mesta.

Detail článku

Čo mi bráni žiť nezávislý život?

Každý mladý človek sa túži osamostatniť od rodičov, túži mať svoje bývanie a zariadiť si život po svojom.

Detail článku

Môj nový osobný asistent

Po niekoľkých rokoch spolupráce sa so mnou rozlúčila moja osobná asistentka, pretože si našla normálne zamestnanie.

Detail článku

Lenka Štabová : Moja cesta k práci OA

Osobnú asistenciu som začala vykonávať zhruba pred štyrmi rokmi.

Detail článku

Čo mi dala osobná asistencia za obdobie 18-tich rokov

Osobná asistencia má veľmi dôležité miesto v mojom živote. Je pre mňa veľkým darom.

Detail článku

Matúš Knap: Kto by mal vykonávať osobnú asistenciu?

Každý máme za cieľ naplniť svoje potreby a túžby. Mojou túžbou je byť obyčajným mladým človekom, ktorý sa dokáže zaradiť do spoločnosti aj svojou prácou.

Detail článku

Osobná asistencia je pre mňa darom

Keďže osobnú asistenciu využívam už dosť dlhú dobu, tak som sa rozhodla o tom napísať článok.

Detail článku

Poznávacia cesta do Viedne

Bola to moja prvá návšteva rakúskeho hlavného mesta bez rodičov.

Detail článku