Zdravotnícke zariadenie

FYZIATRIA, BALNEOLÓGIA A LIEČEBNÁ REHABILITÁCIA

V našom zdravotníckom zariadení poskytujeme komplexnú ambulantnú špecializovanú lekársku fyzioterapeutickú liečebno-rehabilitačnú starostlivosť.

Lekárska starostlivosť v ambulancii je zameraná na diagnostiku, liečbu a prevenciu porúch pohybového
systému (chrbtice, kĺbov a svalov končatín) rôznej príčiny,  stavov po úrazoch, po operáciách,
neurologických a ortopedických ochorení pacientov, fyziatrickú liečbu detí predškolského a školského veku,
dorastu, adolescentov i dospelých. Liečebno-rehabilitačný program je zostavovaný individuálne podľa
diagnózy a potrieb pacienta.

Fyzioterapeutická starostlivosť pozostáva z poskytovania liečebno-rehabilitačných procedúr:
liečebná telesná výchova individuálna a skupinová, elektroliečba, magnetoterapia, svetelná terapia,
liečebné masáže, mäkké techniky, thermoterapia, špeciálne polohovanie, pohybová terapia
pre dospelých na MOTOmede viva, pohybová terapia pre deti na MOTOmede gracile, pohybová terapia
bežiacom chodníku Mill Track, ergoterapia. hydroterapia v bezbariérovom nerezovom bazéne. 

Zdravotná starostlivosť je hradená z verejného zdravotného poistenia. Zdravotnícke zariadenie má zmluvný
vzťah so zdravotnými poisťovňami: