Náš tím

Náš tím

♥ Odborný zástupca zdravotníckeho zariadenia:
MUDr. Adriana Babičová, fyziatrička, krajská odborníčka pre lekársky odbor FBLR

♥ Fyzioterapeuti:
Zuzana Čurpeková, dft.
Lucia Dzuríčková, dft.
Bc. Miroslava Jesenská

♥ Objednávanie:
Mgr. Karolína Mózerová