Bezbariérový bazén

Rehabilitačný bazén

Celonerezový rehabilitačný bezbariérový bazén so zabudovanými tryskami

• 2 vstupy do bazéna: schody a rampa pre osoby s obmedzenou mobilitou
• kontinuálna regulácia a úprava kvality vody
• kvalita vody kontrolovaná odd. pre deti a mládež RÚVZ v Košiciach

Rozmery bazéna

• dĺžka 9m
• šírka 6 m
• hĺbka 1,2 m

Teplota vody

30°C - 32°C

Prevádzkové hodiny:

Pondelok         8:00 - 16:00
Utorok    8:00 - 16:00
Streda    8:00 - 16:00
Štvrtok    8:00 - 16:00
Piatok      8:00 - 12:00

Vzhľadom na hygienické predpisy a kapacitu bazéna je počet návštevníkov bazéna regulovaný. Pre
záujemcov o návštevu bazéna je na recepcii k dispozícii aktualizovaný týždenný harmonogram
obsadenosti.

Kto môže navštevovať bazén:

1. pacienti liečebnej rehabilitácie, ktorým lekár INKLUBu predpíše hydroterapiu
2. individuálni návštevníci a skupiny podľa cenníka na recepcii 

Prevádzka bazéna je z dôvodu vysokých nákladov obmedzená len na obdobie máj – október.