Podporte nás

2%

V prípade, že chcete nášmu občianskemu združeniu poukázať 2%(3%) z dane z príjmu, môžete použiť nasledovný postup:

Zamestnanec
1. Požiadajte včas (spravidla do 15.2.) svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane.
2. Vyplňte si POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI a nechajte si ho u zamestnávateľa potvrdiť.
3. Na základe údajov z potvrdenia si vyplňte VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ PODIELU ZAPLATENEJ DANE Z PRÍJMOV FO* v prípade, že ste za minulý rok dobrovoľnícky odpracovali aspoň 40 hodín, môžete vo vyhlásení zaškrtnúť políčko - spĺňam podmienky na poukázanie 3% z dane (o dobrovoľníckej práci vám vystaví potvrdenie organizácia, kde ste dobrovoľníčili)
4. POTVRDENIE spolu s VYHLÁSENÍM (prípadne s potvrdením o dobrovoľníckej činnosti, ak ste ju vykonávali) je potrebné zaniesť, resp. poslať poštou na daňový úrad do 30.4. príslušného roku (ak pripadne tento dátum na voľný deň, lehota sa posúva na nasledujúci pracovný deň)

Fyzická osoba podávajúca daňové priznanie
1. Priamo v daňovom priznaní vyplňte, prípadne oznámte účtovníčke, ktorá vám daňové priznanie vypĺňa, že chcete poukázať 2% (prípadne 3%, viď vyššie) nášmu INKLUBu.
Údaje potrebné pre vyplnenie sú: IČO:31986901, názov: INKLUB
Ak potrebujete pomôcť s procesom poukazovania 2%(3%) zo zaplatenej dane, KONTAKTUJTE NÁS a my vás radi usmerníme.

Darovacia zmluva

V prípade, že nás chcete podporiť darom (vecným, finančným), v zmysle zákona je nutné vyplniť darovaciu zmluvu.
Pre ďalší postup nás KONTAKTUJTE.

Dobrovoľnícka práca

Ak by ste nás radi podporili svojou dobrovoľníckou prácou, dohodnite si návštevu našej organizácie a v prípade, že nájdeme vhodnú formu spolupráce pre obe strany, radi vás v našej komunite prijmeme :)
KONTAKTY

 ĎAKUJEME ZA PODPORU A PRIAZEŇ