Domov sociálnych služieb

icon icon

Podporujeme a sprevádzame ľudí s ŤZP na ceste k plnohodnotnému životu (aktívny, samostatný, sebarealizujúci, šťastný).

♥ Uplatňujeme partnerský, rešpektujúci prístup.

Vytvárame atmosféru bezpečia a dôvery.

♥ Rozvíjame schopnosť preberať zodpovednosť za vlastné rozhodnutia.

Stredobodom pozornosti nie je problém, ale jednotlivec.

♥ Cieľom nie je riešenie určitého problému, ale sprevádzanie a napomáhanie v individuálnom raste.