Všeobecné vyhlásenie

Prevádzkovateľom webovej strány inklub.sk je:

INKLUB

Ťahanovské riadky 23
040 01 Košice
Slovensko

IČO: 31986901
DIČ: 2020767529

Prezeraním internetovej stránky INKLUB https://www.inklub.sk (ďalej len "INKLUB") súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami:

Táto stránka bola vyvinutá pre potreby občianskeho združenia INKLUB. Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. INKLUB zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

INKLUB si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry tejto stránky a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve a ďalším súvisiacim ustanoveniam a sú vlastníctvom INKLUBu alebo tretích strán zmluvne viazaných s INKLUBom. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom INKLUBu.