Dokumenty

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA
Organizačná štruktúra, pdf

DOMÁCI PORIADOK
Domáci poriadok, pdf

MANUÁL PRI POSKYTOVANÍ NAŠEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY
Manuál pri poskytovaní sociálnej služby, pdf

CENNÍK ZA POSKYTOVANIE SOCIÁLNEJ SLUŽBY
Cenník úhrad za poskytovanú ambulantnú sociálnu službu v DSS, pdf

EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY
EON za rok 2021, pdf
EON za rok 2022, pdf