Dokumenty

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA
Organizačná štruktúra, pdf

DOMÁCI PORIADOK
Domáci poriadok, pdf

MANUÁL PRI POSKYTOVANÍ NAŠEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY
Manuál pri poskytovaní sociálnej služby, pdf

CENNÍK ZA POSKYTOVANIE SOCIÁLNEJ SLUŽBY
Cenník úhrad za poskytovanú ambulantnú sociálnu službu v DSS, pdf (platný od 1.7.2023, platný aj po 1.1.2024)
Cenník úhrad za poskytovanú ambulantnú sociálnu službu v DSS, pdf (platný do 30.6.2023)

EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY

EON za rok 2023, pdf

EON za rok 2022, pdf
EON za rok 2021, pdf