Prostredie

Prostredie
Priestory nášho zdravotníckeho zariadenia sú bezbariérové, klimatizované, zariadené a vybavené so zámerom poskytnúť pacientom kvalitnú zdravotnícku starostlivosť v rodinnej atmosfére – v atmosfére odlišnej od formálneho nemocničného prostredia. Pri ich tvorbe sme vychádzali zo zistenia, že veľká časť našich pacientov absolvovala náročné hospitalizácie, má syndróm „bieleho plášťa“ a taktiež z poznania, že efektivitu terapie ovplyvňuje aj prostredie.

Ochrana životného prostredia
Pri poskytovaní zdravotníckej starostlivosti sa snažíme správať ekologicky. Používame tradičné bavlnené plachty a uteráky, ktoré perieme vo vlastnej práčovni. Životné prostredie potrebuje ochranu nás všetkých a preto prosíme našich pacientov, aby si na procedúry nosili vlastný uterák.