Partia z INKLUBU

icon icon

Partia z INKLUB-u (predtým Partia z DK) je skupina ľudí, ktorým záleží na zlepšení kvality života ľudí s ŤZP. Zahŕňa zamestnancov, klientov, osobných asistentov, dobrovoľníkov, rodičov, všetkých, ktorí chcú zlepšiť situáciu, v akej žijú ľudia s ŤZP. A nielen to. Členom Partie z INKLUBU záleží na budovaní dobrej spoločnosti, ktorá myslí na všetkých svojich občanov. V skupine sa uplatňuje partnerský, rešpektujúci, vzájomne sa podporujúci prístup.