Čím sa riadime

Pre našu prácu sú najdôležitejšie princípy popísané Carlom Rogersom, hlavným predstaviteľom humanistickej psychológie.

⇒ ♥ Na čom sa snažíme každodenne pracovať ♥ ⇐

V humanistickej psychológii sa kladie dôraz na priame prežívanie človeka a jeho bezprostrednú skúsenosť, pričom sa zameriava na osobný rast, možnosť zmeny a sebarealizácie človeka.

Niektoré smery v psychológii sú založené na determinizme - presvedčení, že všetko, čo človek prežíva a ako sa správa, má svoju príčinu, je určované vonkajšími a vnútornými vplyvmi, teda nevychádza z človeka samotného, a ten nad nimi nemá kontrolu. Humanistická psychológia zdôrazňuje slobodnú vôľu človeka a prevzatie zodpovednosti za svoje činyHlavný vplyv na správanie človeka má spôsob subjektívneho prežívania človeka a ako túto skúsenosť interpretuje a hodnotí. Na človeka sa pozerá ako na nedeliteľný celok, ktorý je potrebné chápať celostne.

 

VYBRANÉ ĽUDSKOPRÁVNE DOKUMENTY

Ústava Slovenskej republiky (slovlex)

Všeobecná deklarácia ľudských práv (pdf, gender.gov.sk)

Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (pdf, employment.gov.sk)

 

ZÁKON O SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH č.448/2008 Z.z.

Aktuálne celé znenie zákona o sociálnych službách nájdete na tomto odkaze (slovlex)

 

ZÁKON O PEŇAŽNÝCH PRÍSPEVKOCH NA KOMPENZÁCIU ŤAŽKÉHO ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA č.447/2008 Z.z.

Aktuálne celé znenie zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP nájdete na tomto odkaze (slovlex)