Ako sa k nám pridať

Ako dobrovoľník

Ak sa vám páči naša činnosť a chceli by ste byť jej súčasťou ako dobrovoľník/-čka, napíšte nám alebo si dohodnite návštevu, na ktorej preberieme možnosti spolupráce :) 

Ako klient

Sociálna služba v DSS je určená pre ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím, so stupňom odkázanosti V. a VI. (podľa posudku príslušného VÚC).

K efektívnemu poskytovaniu sociálnej služby a k spokojnosti prijímateľa (ako aj poskytovateľa) SS je nutné zistenie potrieb prijímateľa a jeho očakávaní. Preto je potrebné dohodnúť si termín osobnej návštevy DSS.

Postup:
1. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
Žiadosť sa podáva na Odbor sociálnych vecí Košického samosprávneho kraja.
V prípade uchádzania sa o službu v našom DSS, je potrebné v žiadosti vyznačiť domov sociálnych služieb, ambulantná forma.
Postup a potrebné prílohy k žiadosti nájdete TU (web KSK).

2. Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
Žiadosť sa podáva na Odbor sociálnych vecí Košického samosprávneho kraja
Postup a potrebné prílohy k žiadosti nájdete TU (web KSK).
V žiadosti vypisujete konkrétne zariadenie, ktoré o zabezpečovanie sociálnej služby žiadate.