Kontakt

INKLUB

Ťahanovské riadky 23
040 01 Košice
Slovensko
zobraziť na mape

Tel: +421-55-7980001 recepcia, spojovateľka
E-mail: office@inklub.sk

IČO: 31986901
DIČ: 2020767529
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: 
SK78 0900 0000 0001 0925 4258


Domov sociálnych služieb

Tel: +421-55-7980001 recepcia, spojovateľka
E-mail: dss@inklub.sk

Súkromná materská škola

Tel: +421-55-7980001 recepcia, spojovateľka
E-mail: materskaskola@inklub.sk

Zdravotnícke zariadenie FBLR

Tel: +421-55-7980001 recepcia - objednávanie
+421-55-7980003 fyzioterapeuti
E-mail: rehabilitacia@inklub.sk