Náš pohľad na život

AKO SOM VNÍMALA MINULÝ ROK

Prajem vám všetko dobré do nového roka, hlavne veľa zdravia, šťastia, lásky a blízkosť dobrých ľudí.

Detail článku

Ako sa z myšlienky stala prednáška

Človek má prirodzenú tendenciu hľadať niečo, čo by ho robilo úprimne šťastným a napĺňalo naozaj až do hĺbky jeho duše a nie len tak plytko na povrchu.

Detail článku

Povolaní žiť lásku

Myslím si, že láska je základom nášho vnútorného života.

Detail článku

Šťastie v nešťastí

Vo svete, aj u nás na Slovensku vládne už vyše dvoch mesiacov nezvaný hosť menom – Koronavírus.

Detail článku

Nečakané výzvy nás môžu posunúť

Čo len dokáže spôsobiť malá kvapka vírusu.

Detail článku

Všetci spolu silnejší

Človek si musí poradiť, s rôznymi situáciami v živote.

Detail článku

Čo nám hovorí Slnko?

Slnko svieti na každého z nás rovnako. Dokážeme aj my dávať svetlo a lásku všetkým?

Detail článku

Internet ako dar

Pre niektorých ľudí je internet zlozvykom. Ale čo vtedy, keď vznikne taká situácia, kedy je internet ako dar?

Detail článku

Čo je skutočné šťastie ?

Odkedy existuje ľudstvo na Zemi, každý z nás sa túžobne snaží nájsť a dosiahnuť vo svojom živote šťastie.

Detail článku

Najprv sa snažme pochopiť, až potom byť pochopení

Na svete nenájdeme dvoch ľudí, ktorí by mali úplne totožné názory, zmýšľanie, predstavy o živote, sny a túžby.

Detail článku

Kritické myslenie. I. časť: Prečo je kritické myslenie dôležite?

Kritické myslenie vo všeobecnosti znamená schopnosť nepodliehať prvému dojmu, ale vytvoriť si vlastný názor na základe získaných vedomostí a skúseností.

Detail článku

Nebojme sa byť darom jeden pre druhého

Dlhšie som hľadal, kde je moje miesto v tomto živote.

Detail článku