Zápis do SMŠ na šk.rok 2023/2024

24. 04. 2023 Autor: SMŠ
Tu nájdete Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do Súkromnej materskej školy Ťahanovské riadky 23, Košice.
 
Tu nájdete dotazník, kde prosím vyplňte základné informácie pre našu prehľadnejšiu evidenciu a spoločnú komunikáciu.
 
Príďte na Informačné stretnutie do priestorov SMŠ (záujem o termín prosím vyplniť do uvedeného dotazníka).
 
Tešíme sa na spoluprácu,
kolektív SMŠ