Aktualizačné vzdelávanie

28. 04. 2023 Autor: SMŠ

Zdravíme Vás milí rodičia a priatelia školy!

Cítime túžbu podeliť sa s Vami o radosť, že môžeme byť zapojení v rámci aktualizačného vzdelávania do programu Inštitútu pre aktívne občianstvo “Školy, ktoré menia svet”. Toto vzdelávanie zapadá do nášho konceptu, ktorý prehlbujeme v rámci metodiky Krok za krokom.

Prvý deň nášho vzdelávania prebehol 15.apríla v spolupráci aj s Vami, keď ste zabezpečili pre svoje detičky iné hniezdočká, aby sa mohlo zmysluplne realizovať. V procese vzdelávania budeme do 20. júna. Chceme sa čo najviac posunúť v témach aktívneho občianstva v spolupráci s organizáciou, ktorá má jasno v tom, že “dobrý občan Európy je láskavý a dobrý”. Najvzácnejšie pre nás je, že dostávame mnoho inšpiráciím, ako vybudovať v deťoch vo veku 3-7 základy pre kvalitnú budúcnosť v dospelosti. Tento vek je obdobím, v ktorom si deti intenzívne tvoria a budujú svoju identitu, robia obraz o sebe, svojich postojoch a hlavne pocit bezpečia v tomto svete. Kto by nechcel vidieť svoje dieťa (ale aj svoje okolie) ako šťastného, sebavedomého, láskavého človeka, ktorý je aktívny v rodine, v práci, vo vzťahoch tak, že si uvedomuje svoju jedinečnosť, schopnosti a prispieva k tomu, aby sa svet zmenil k lepšiemu pre všetkých…

Náš tím po absolvovaní prvej časti vzdelávania povedal toto:

Viki: Na vzdelávani som dostala komplexný obraz o tom, čo všetko zahŕňa byť aktívnym občanom. Všetky hodnoty, schopnosti a zručnosti, ktoré sme spolu vymenovali k aktívnemu občianstvu, môžu byť rozpracované samostatne ako aktivity pre deti.

Už len byť kreatívnym a vedieť deti viesť k demokratickému prístupu a aktívnemu občianstvu. Vyskúšali sme si to v skupinách na konci vzdelávania a bolo to super. Na vzdelávaní zažívame, aké sú to krásne témy a hodnoty, a keď to robíme viaceré spolu, je to ľahšie a lepšie a výsledok je krajší, presne ako “spoluobčianstvo”.

Erika M.: Pre mňa je dôležité, aby sa ľudia starali nielen o svoje najbližšie okolie, ktoré sa ich bytostne týka- ako je domov či ich pracovné prostredie, ale aby pociťovali rovnakú potrebu starať sa aj o širšie okolie -mestskú časť, mesto, krajinu, svoj štát, Európu... Školenie mi pomáha nájsť odpoveď na otázku, ako vychovávať a vzdelávať tých najmladších, aby ako občania mali pevné základy na ktorých budú môcť v budúcnosti ďalej stavať

Erika B.: Na vzdelávanie som išla na návrh zamestnávateľa a som veľmi vďačná za túto možnosť, lebo už samotný názov programu je veľmi motivačný. Celé vzdelávanie, ktoré malo netradičnú formu, bolo z môjho pohľadu veľmi záživné, dynamické, kreatívne a oceňujem prácu v tímoch

Marta: Precítila som, aký veľký vplyv má na deti tvoriť a cítiť lásku ku svojej rodine, mestu, krajine, k Európe. Vytvára to základ pocitu bezpečia. Uvedomila som si potrebu vyváženia toho, čo všetko my dospelí pred nimi hovoríme - ako je tu všetko zlé, nič všetko nefunguje, nedá sa to zmeniť, je to skrátka márne. Realita je však taká, že sa dá urobiť veľmi veľa. Potrebujeme však zaujať postoj “ja môžem veci a dianie okolo seba meniť a záleží na mne!"

Natália: Prekvapilo ma, ako krásne sa dajú prepájať aj zdanlivo ťažko uchopiteľné občianske témy s aktivitami pre deti."

Anka: Verím, že nielen deti, ale aj my dospeláci sa potrebujeme posúvať smerom vpred. Za seba môžem povedať, že každým vzdelávaním osobnostne rastiem. Uvedomujem si a som vďačná za prostredie, kde rastieme spolu ako kolektív, spoločenstvo, komunita.

Naše deti majú šťastie, že žijú v prostredí, kde nám záleží, aby každé dieťa rástlo spolu s nami a bolo pre tento svet dôležité.

Hodnotím aktualizačné vzdelávanie ako veľmi prínosné pre našu materskú školu, nie len preto, že sme sa na chvíľu ocitli v role detí, ale že sa ako bytosti zamýšľame nad tým, ako plniť jednotlivé ciele už s tými najmenšími deťmi v aktivitách počas dňa. Tak prispievame  k tomu, aby každé dieťa cítilo a vedelo, že jeho názor, konanie, postoje sú podstatné. Pretože nezáleží na veľkosti, každý z nás vie prispieť k tomu, aby sme žili krajší život a menili našu škôlku, mestskú časť, mesto, krajinu, Európu, svet na miesto, ktoré kvitne.

Ľúbiť svoju Zem a všetko, čo je jej súčasťou. 

Janka:

Pre mňa spolupráca s IPAO prepája doterajšie stabilné hodnoty našej SMŠ s ďalším rozmerom a tou je aktívne občianstvo. 

https://ipao.sk/pre-skoly/