Slovensko

Slovensko je super. Najdôležitejšie je, aby sme si chránili a posilňovali demokratické princípy a dbali o dodržiavanie ľudských práv. Aktívne občianstvo je spôsob a cesta.

 
 Štátny znak SR Vlajka Slovenskej republiky