Mestská časť Košice-Sever

Sme komunitná organizácia, ktorá chce byť súčasťou života svojej mestskej časti = MČ Košice Sever.