Vlajka Európskej únie Motto EÚ

 

Sme veľmi radi, že sme súčasťou Európskej únie. Páčia sa nám princípy, na ktorých je EÚ postavená - jednota, solidarita, sloboda, harmónia medzi národmi. Rozličnosť kultúry, jazykov, je potrebné oceňovať a využívať ich výhody. Chceme sa vnímať ako aktívni Euroobčania, ktorí sa slobodne pohybujú po EÚ a sú v nej doma.