Náš príbeh

Keďže história Detského klubu zdravotne postihnutých detí a mládeže je naozaj rozsiahla a bohatá na aktivity, radi by sme ju podrobne spracovali. Do toho času dávame do pozornosti pár archívnych dokumentov o Detskom klube, ktoré sú exkurzom do našich začiatkov: